Wymiana chłodnicy

Głównym zadaniem chłodnicy jest reemisja ciepła zebranego poprzez płyn chłodniczy z bloku i głowicy silnika na zewnątrz. Jest to możliwe dzięki przepuszczeniu gorącego płynu chłodniczego przez żeberka chłodnicy zaopatrzone w wąskie kanaliki przy jednoczesnym dopływie powietrza zapewnionego przez pęd pojazdu i wentylator chłodniczy.

Chłodnica jest narażona na awarie głównie przez duże wahania temperatur, jakie w niej zachodzą, wysokie ciśnienie panujące wewnątrz układu chłodzenia oraz urazy mechaniczne, takie jak niefortunnie odpryśnięty podczas jazdy kamień lub uderzenie. W przypadku awarii chłodnicy nie sposób przeoczyć jej symptomów. Będzie się ona objawiać białym gęstym dymem dochodzącym spod maski, wskaźnikiem temperatury silnika, który podskoczy na zakres czerwonego pola, a także wyciekiem płynu chłodniczego. W takim wypadku należy niezwłocznie udać się do najbliższego warsztatu, ponieważ przegrzanie silnika może grozić jego całkowitym zniszczeniem. W przypadku stosowania niskiej jakości płynu chłodniczego może też dojść do odkładania się kamienia kotłowego, co z kolei doprowadzić może do zatkania kanalików chłodnicy, a tym samym zepsucia jej. Aby móc wymienić chłodnicę należy spuścić z układu chłodniczego cały płyn chłodniczy.

W zależności od tego, jaki typ samochodu posiadamy, jaka jest ilość miejsca w komorze silnika oraz jakie urządzenia zamontowane są w okolicy przedniego pasa pojazdu, zdemontowanie chłodnicy może ograniczyć się jedynie do odłączenia od niej przewodów chłodniczych, odkręcenia mocowań, wyciągnięcia zepsutej chłodnicy i zamontowania nowej, ale może też zdarzyć się tak, że trzeba będzie zdemontować cały kład chłodniczy klimatyzacji, albo automatyczną skrzynię biegów.

Należy pamiętać, że wymiana chłodnicy to dobry czas, by sprawdzić stan gumowych przewodów chłodniczych oraz ich opasek mocujących. Ważne jest też, by przy nalewaniu nowego płynu chłodniczego, sprawdzić, czy ma on odpowiednią odporność na wrzenie i zamarzanie. Wystrzegajcie się tanich płynów chłodniczych, ponieważ mogę one doprowadzić do znacznie szybszego wyeksploatowania układu chłodniczego i w konsekwencji kolejnej wymiany chłodnicy. W niektórych przypadkach konieczne może także okazać się odpowietrzenie układu chłodniczego za pomocą śruby umieszczonej zazwyczaj w okolicach obudowy termostatu.