Regulamin warsztatu

pkt. 1

W naszym warsztacie samochodowym oferujemy trzy rodzaje usług:

DOBRZE - TANIO- SZYBKO

Każdy klient może, wybrać dwa dowolne.

DOBRZE I TANIO wtedy nie będzie SZYBKO

DOBRZE I SZYBKO wtedy nie będzie TANIO

SZYBKO I TANIO wtedy nie będzie DOBRZE

W związku z częstymi pytaniami o RABAT uprzejmie informujemy, iż jest to

stolica Maroka.

pkt. 2

Warsztat nie udziela gwarancji na naprawy, wykonane na bazie części, dostarczonych przez klienta.

pkt. 3

Przed przystąpieniem do naprawy, informujemy klientów telefonicznie o kosztach i uzgadniamy z nimi dalszy tok postępowania.

pkt. 4

Wycena kosztów naprawy jest indywidualna dla każdego samochodu, dlatego nie wykonujemy jej na telefon lub drogą elektroniczną.

pkt. 5

Orientacyjne ceny robocizny zamieszczone są, na naszej wizytówce w portalu "Dobry Mechanik".

pkt. 6

Samochód powierzony do naprawy, stanowi zabezpieczenie należności za wykonane prace i użyte części.

 

 

 

*Dziękujemy za współpracę i pomoc w opracowywaniu powyższego regulaminu, specjalistom z Warsztatu Samochodowego w Grodzisku Mazowieckim.